Είμαστε ένας Οργανισμός, ο οποίος μεσολαβεί στην πρόσληψη εργατικού δυναμικού από διάφορες  χώρες, με ειδικότητες  στον τομέα των Ιατρικών, Παραϊατρικών και Βοηθητικών Επαγγελμάτων

 

Γιατρούς, Βοηθούς Γιατρών, Νοσηλευτές , Νοσηλεύτριες , Νηπιαγωγούς, Παιδαγωγούς, κλπ

 

Η περιοχή στην οποία εργαζόμαστε είναι η Βαυαρία , και  κυρίως η περιοχή του Μονάχου . Βοηθάμε όλους εκείνους που επιθυμούν  να εργαστούν στη Γερμανία, στην αναζήτηση μίας θέσης εργασίας σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα Υγείας, και τους υποστηρίζουμε  σε όλα τα σχετικά θέματα. (Αναγνώριση των  Πτυχίων και των επαγγελματικών προσόντων , εύρεση κατοικίας,  διεκπεραίωση εγγράφων που απαιτούν οι Γερμανικές αρχές , κλπ. ).

Οι υπηρεσίες μας είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει απολύτως καμία οικονομική επιβάρυνση από μέρους σας. Όλες οι συμβάσεις εργασίας είναι σύμφωνα με την ισχύουσα Γερμανική Συλλογική Σύμβαση . Υπάρχει συνεχής ανάγκη πλήρωσης κενών θέσεων  εργασίας.

Οι προϋποθέσεις  για εργασία στη Γερμανία  είναι οι εξής:

1. Nα είσθε υπήκοος μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ολοκληρωμένες σπουδές της ειδικότητας σας ή πιστοποίηση ισοδύναμων ικανοτήτων της επαγγελματικής σας κατάρτισης.

3. Γνώσεις της  Γερμανικής γλώσσας. (επίπεδο Β2)

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν ακόμη φθάσει σε αυτό το επίπεδο γνώσης της γλώσσας μπορούν  να το κάνουν  αυτό στη Γερμανία , παράλληλα με την εργασία τους .

 

Αν σας ενδιαφέρει μια θέση εργασίας στη Γερμανία , ενημερώστε μας.

Στείλτε μας, χωρίς καμία υποχρέωση, ένα λεπτομερές Βιογραφικό με φωτογραφία  και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα  μαζί σας.  Μη ξεχάσετε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σας. (Τηλέφωνο, e-mail, κλπ)

Εναλλακτικά , μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου.

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVIO

SCHRAMM

+49 89 55 26 93 71

schramm@loxian.de

 

 

 

 

 

 

 

MICHÈLE

SCHRAMM

+49 89 55 26 93 71

m.schramm@loxian.de

Landshuter Allee 35

80637 München

GERMANY

089 / 55 26 93 71

info@loxian.de

Sending form ...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.

© 2014  LOXIAN

 

Impressum | Datenschutzerklärung